Hydroizolacja zbiornika na wodę pitną

Hydroizolacja zbiorników na wodę pitną przede wszystkim musi zapewnić wodoszczelność zbiornika z uzdatnioną wodą, a także zabezpieczyć go przed ingresją wód zewnętrznych. Jest to wyjątkowo ważne, bo mamy do czynienia z wodą przeznaczoną do konsumpcji. Płynna membrana do hydroizolacji zbiorników na wodę pitną to certyfikowany produkt, z odpowiednimi atestami, dzięki czemu może mieć stały kontakt z wodą pitną. Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne badania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, posiadają atesty PZH. Jest to produkt w 100% bezpieczny dla człowieka i innych organizmów żywych. Hydroizolacja zbiorników na wodę pitną polega na ich skutecznym uszczelnieniu, aby nie następowały żadne wycieki. Skuteczna hydroizolacja zbiorników na wodę pitną to stworzenie solidnej, trwałej i odpowiednio elastycznej warstwy ochronnej, oddychającej, pozwalającej na odprowadzenie pary.

Zastosuj grunt:
- Aquasmart-Dur
lub
- Aquadur
Hydroizolacja od wewnątrz:
- HYPERDESMO®2K-W
Hydroizolacja/ochrona od zewnątrz:
- HYPERDESMO®PB-MONO
lub
- HYPERDESMO®PB-2K
Zastosuj grunt dla powierzchni metalowych:
- Geodesmo-50
lub
- Microsealer-50
Hydroizolacja od wewnątrz:
- HYPERDESMO®2K-W
Ochrona od zewnątrz:
- HYPERDESMO PB-MONO
lub
- HYPERDESMO PB-2K

Hydroizolacja zbiornika na ścieki

Zbiorniki na ścieki, czyli na płynne nieczystości najczęściej zagłębione są w gruncie, dlatego hydroizolacja zbiorników na ścieki jest tak ważna i konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Należy zachować pełną szczelność ścian zbiorników, bowiem to jedyna ochrona środowiska naturalnego, gleby przed niepożądanym wyciekiem ścieków. Hydroizolacja zbiorników na ścieki musi uwzględniać takie czynniki oddziaływujące jak: temperatura ścieków, ich parcie, abrazja, agresywne wiązki, mikroorganizmy itp. Dodatkowo istotną kwestią jest hydroizolacja zbiorników na ścieki na wypadek silnych wpływów z zewnątrz, czyli nacisk wody gruntowej, jej parcie i agresywne jony. Powyższe czynniki mogą prowadzić do zniszczenia nawet żelbetonowych konstrukcji zbiorników na ścieki. Wyjątkowo newralgiczne i wrażliwe miejsca zbiorników na ścieki to wszelkie dylatacje, przerwy, szczeliny, złącza, przejścia rur czy armatury przez ściany zbiornika na ścieki. Tu stosuje się dodatkowo taśmy uszczelniające jako dodatkową barierę dla penetrujących ścieków.

Zastosuj grunt dla powierzchni metalowych:
- GEODESMO-50
Hydroizolacja od wewnątrz:
- HYPERDESMO-D-2K
Ochrona od zewnątrz:
- HYPERDESMO PB-MONO
lub
- HYPERDESMO PB-2K
Zastosuj grunt:
- AQUASMART-DUR
lub
- AQUADUR
Hydroizolacja od wewnątrz:
- HYPERDESMO D-2K
lub
- HYPERDESMO POLYUREA 2K-HC
Hydroizolacja/ochrona od zewnątrz:
- HYPERDESMO PB-MONO
lub
- HYPERDESMO PB-2K