Hydroizolacja mostów

Płynna membrana poliuretanowo – polimocznikowa HYPERDESMO-300 została zaprojektowana do wykonywania powłok hydroizolacyjnych zarówno na nowych jak i już istniejących płytach mostowych. Do wykonania powłok spełniających najwyższe kryteria jakościowe nie są wymagane specjalistyczne urządzenia. HYPERDESMO-300 jest odporne na temperaturę szokową 220oC, jest również produktem kompatybilnym z pokryciami asfaltowymi i nie wymaga utworzenia warstwy sczepnej. Dzięi wysokiej rozciągliwości i odporności na darcie bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia ciężkiego sprzętu budowlanego do wylewania asfaltu. HYPERDESMO-300 objęte jest certyfikatem CE zgodnie z wytycznymi ETA 033 “Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszone w postaci płynnej.” Raport nr 16/0675 wydany przez IETcc ETA.

Rekomendowany podkład gruntujący:

- Geodesmo-50
HYPERDESMO©-300

Jednoskładnikowa poliuretanowo/polimocznikowa płynna membrana do hydroizolacji i ochrony platform mostów. Wykazuje właściwości mostkowania pęknięć w szerokim zakresie ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, posiada doskonałą odporność na niszczące oddziaływanie substancji chemicznych, w tym chlorków.

Otwórz folder produktu HYPERDESMO-300
- Europejska Aprobata Techniczna ETA 16/0675 (j. angielski)

- Tłumaczenie przysięgłe na j. polski Europejskiej Aprobaty Technicznej

Produkt nagrodzony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2018